برچسب: طبیعت

متهم ردیف اول در سیل مازندران کیست؟

باغ من: کارشناس حوزه آب و سازه های هیدرولیکی، تجاوز و محدود کردن رودخانه ها را دلیل بروز سیل دانست و اظهار داشت: ورود به حریم سیلابی رودخانه ها که برای سیل های چندساله و مهار انرژی آنان به وجود آمده بودند سبب پیدایش خسارت می شود در غیر این صورت رودخانه ها در حال حفظ [Continue]

بابک برزویه به مهر پاسخ داد؛ عبور تصاویر هیرکانی از فیلتر یونسکو، اولویتمان ثبت جهانی است

باغ من: دبیر هنری نمایشگاه جنگل های هیرکانی ضمن توضیح فرآیند گزینش تصاویر این رویداد برمبنای پروتکل یونسکو، اولویت اصلی این رویداد را تحقق ثبت جهانی هیرکانی عنوان نمود. بابک برزویه عکاس و دبیر هنری نمایشگاه عکس «جنگل های هیرکانی» درباره شرایط اعلام شده برای پذیرش آثار عکاسان در این رویداد به خبرنگار مهر اظهار [Continue]

منابع آب محمودآباد با فاضلاب آلوده شده؟

باغ من: شهردار محمودآباد اظهار داشت: توجه و کار در مبحث فاضلاب امروزه ساختارمند و برنامه محور نبوده و تابحال فرهنگ سازی مناسبی در این خصوص نشده است.محسن رضایی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه بحث فاضلاب شهری موضوعی موازی بین شهرداری و آب و فضلاب شهری است، اظهار نمود: بخشی از [Continue]

خودشان را به رنگ طبیعت در می آورند

باغ من: مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز با اشاره به آخر سرشماری تابستانه حیات وحش البرز جنوبی اظهار داشت: برخی گونه های گربه سانان مثل پلنگ یا گربه وحشی به علت اینکه شب رو هستند و رنگ پوستشان به رنگ طبیعت است و به خوبی هم استتار می کنند به سختی قابل شمارش و سرشماری [Continue]

تشریح تهدیدها و فرصت های سازمان حفاظت محیط زیست در هفته دولت

باغ من: کریم شافعی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت هفته دولت تهدید ها و فرصت های سازمان حفاظت محیط زیست را شرح داد. به گزارش باغ من به نقل از مهر کریم شافعی در مورد تهدید ها و فرصت های سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: امروز [Continue]