برچسب: سالم

افزایش آلاینده ازن در هوای تهران

باغ من: مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ضمن اشاره به افزایش آلاینده ازن در هوای تهران طی امروز (۴ شهریور) از افزایش دما در پایتخت اطلاع داد. حسین شهبازی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه پیش بینی های انجام شده در شرکت کنترل کیفیت [Continue]

افزایش میزان ناپایداری جوی در تهران

به گزارش باغ من مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ضمن اشاره به وزش باد در تهران طی امروز(۲۲ مردادماه) از افزایش موقتی غلظت ذرات معلق اطلاع داد. حسین شهبازی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه پیش بینی های انجام شده در شرکت کنترل کیفیت [Continue]

ازن در شرایط ناسالم برای گروه های حساس، افزایش موقتی غلظت ذرات معلق

باغ من: مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از ناسالم بودن میزان ازن برای گروه های حساس و افزایش موقتی غلظت ذرات معلق طی امروز (۸ مرداد) در تهران اطلاع داد. حسین شهبازی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه پیش بینی های انجام شده در [Continue]

ناسالم شدن هوای تهران برای گروه های حساس

به گزارش باغ من مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار داشت: وضعیت کیفی هوای پایتخت طی امروز (۷ مرداد) از لحاظ آلاینده ازن در آستانه شرایط نامطلوب بخصوص برای گروه های حساس قرار دارد. حسین شهبازی در گفت وگو با ایسنا، افزود: پیش بینی های انجام شده در [Continue]

گزارش آلودگی هوای ۳۰ خرداد؛ سلامت هوای پایتخت

به گزارش باغ من مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۷۷ و در وضعیت سالم اعلام نمود. به گزارش باغ من به نقل از مهر، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران اظهار داشت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ مورخ ۹۷/۳/۳۰ در [Continue]